Hulpverlening vanuit Christelijk oogpunt met een hart voor relaties in verbinding met jezelf, God en de ander

Vrijheid

AANKONDIGING: een nieuw aanbod vanuit Een Warme Wereld vzw
– groepstherapie

Een begeleiding op maat in deze periode

Een Warme Wereld Vzw wil u graag in deze periode een begeleiding op maat aanbieden. U kan via ons e-mailadres info@eenwarmewereld.be uw hulpvraag/ behoefte aangeven en wij bellen (of mailen) u zo snel als mogelijk terug.

We willen graag samen bekijken hoe we jou kunnen ondersteunen in een periode die andere uitdagingen en gevoelens kunnen blootleggen.

U kunt in deze periode eveneens bij Een Warme Wereld Vzw terecht voor individuele begeleidingsgesprekken via telefonische of videoconsults en/of online ondersteuning via oefeningen/ opdrachten en mailverkeer.

Een Warme Wereld Vzw

Welkom in een warme wereld

Voor wie

Iedereen is welkom bij Een Warme Wereld! Of je nu gelovig bent of niet; we vertrekken vanuit jouw hulpvraag.
Iedere persoon die een hulpvraag stelt kan op een intake-gesprek komen. In dit gesprek bekijken we samen wat voor jou op dit moment de uitdagingen zijn waar je graag verandering in wilt brengen. Wij bieden zowel gesprekken aan in het Nederlands alsook in het Engels!

Individuele begeleidingsgesprekken

Wij geloven dat veiligheid maakt dat je terug durft te denken, voelen en verlangen wat altijd in je heeft gezeten. Dit opent de poort tot verbinding met jezelf en de ander.
Begeleidingsgesprekken zijn hier een mooi oefenterrein voor. Door te ervaren dat het ook anders kan, kunnen er helende en herstelervaringen worden opgedaan.

Koppelgesprekken

Bij koppelgesprekken is het belangrijk om te weten dat het niet de bedoeling is te kijken wie er ‘gelijk’ heeft of om partij te kiezen voor één van de twee. We willen samen met jullie verkennen waar je op dit moment tegen aan loopt of groei in wil zien. We gaan voor ‘oordeelvrij’ om zo een veilige haven te creëren om te (leren) spreken in verbinding met je partner/ de ander.. 

Lezingen en Workshops

Lezingen en workshops zijn een uitgelezen kans om mensen in alle fasen en uitdagingen van hun leven te bereiken (per thema of topic). De drempel om individuele of koppelgesprekken op te starten, kan soms groot zijn… Lezingen en workshops zijn dan eventueel een mooie ijsbreker of juist hetgeen je nodig hebt.

Groepen

Groepstherapie heeft een unieke MEERWAARDE in jouw proces van genezing, herstel en groei hetgeen een individueel traject (1 op 1) niet kan bieden.

Op dit moment hebben we 1 groep ‘Gebonden of Verbonden’.

Ben je benieuwd voor wie deze groep bedoeld is, de details alsook de unieke meerwaarde van een groepstraject… klik dan zeker op ‘Lees meer’!

EEN WARME WERELD VOOR IEDEREEN:

Een plaats waar herstel, genezing, vernieuwing en groei kan plaatsvinden. Waar je thuis mag komen en ontdekken wie je werkelijk bent. 

Wie zijn wij

Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en vinden dit een meerwaarde. Wij geloven dat God jou een leven in volheid en overvloed wil geven. Dat Hij talenten in jou heeft geplant alsook een plan met en voor jouw leven heeft.

Ef. 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Groei
Bloei
Word weer jezelf
Vrijheid

Hoe kan je ons steunen

Samen Een warme wereld bouwen

 

2 Kor. 9:7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

We geloven dat God onze Voorziener is en dat Hij ons leidt in elke stap die we zetten en dat Hij ook voorziet door Zijn Lichaam; door anderen te zegenen en gezegend te worden. We bidden dat God het hart van mensen aanraakt om mee aan Een Warme Wereld te bouwen.

Neem contact op