Aanbod

Koppelgesprekken

Oordeelvrij

Bij koppelgesprekken is het belangrijk om te weten dat het niet de bedoeling is te kijken wie er ‘gelijk’ heeft of om partij te kiezen voor één van de twee. We willen samen met jullie verkennen waar je op dit moment tegen aan loopt of groei in wil zien. We gaan voor ‘oordeelvrij’ om zo een veilige haven te creëren om te (leren) spreken in verbinding met je partner/ de ander.

Het grote plaatje

Meestal is het een hele uitdaging wanneer je in een bepaalde dynamiek zit of situatie om nog het ‘grotere’ plaatje te kunnen zien. Deze tunnelvisie zorgt op lange termijn veelal voor de indruk van uitzichtloos en hopeloos. Het is goed om samen met een derde partij met een andere blik naar jullie situatie of uitdaging te kunnen kijken en stilstaan.
De bedoeling is elkaar (terug) te vinden, in verbinding en dialoog met elkaar (leren) te gaan. Op deze manier komt ‘de oplossing’ vanuit jullie hetgeen een veel groter draagvlak en intrinsieke motivatie met zich meebrengt dan louter het inzicht en de handvaten van een ‘expert’ waar je je niet noodzakelijk in herkent of passend is voor jullie.

Neem contact op voor meer informatie

Koppelgesprekken

  • Persoonlijk
  • Veilig
  • Oordeelvrij