aanbod

Lezingen & workshops

Uitgelezen kans

Lezingen en workshops zijn een uitgelezen kans om mensen in alle fasen en uitdagingen van hun leven te bereiken (per thema of topic).
De drempel om individuele of koppelgesprekken op te starten, kan soms groot zijn… Lezingen en workshops kunnen een mooie ijsbreker zijn of juist hetgeen je nodig hebt.

Je hoeft niet noodzakelijk een ‘probleem’ te hebben wanneer je merkt dat je ergens tegenaan loopt. Soms is gebrek aan informatie en kennis het stukje dat ontbreekt…

Denkpatronen vernieuwen

Wij zijn geschapen om in verbinding en relatie met God, elkaar en onszelf te leven. Kijk maar hoe God, Jezus en de Heilige Geest 3 in 1 zijn.

Wanneer we opnieuw geboren worden, krijgen we een nieuw hart en Zijn Geest in ons. Dit wil echter niet zeggen dat onze oude denkpatronen (ons vlees) ineens vernieuwd zijn. Door de gebroken wereld waarin we leven en alle ervaringen die impact op ons hebben gehad, kunnen we het moeilijk hebben om die verbinding te voelen en te maken. Het belemmert ons om liefde, steun en vertrouwen te ontvangen en te geven. Het geeft ons op zijn minst een gevoel van onbehagen en kan uitmonden in een gevoel van leegte, eenzaamheid, lijden, angst en boosheid.

Gal 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
Joh 8: 32 En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Thema’s

Thema’s zoals hechting (hoe verbind jij je met de ander en welk effect heeft dit op jouw leven), zelfafbakening (liefdevol grenzen stellen rekeninghoudend met de behoeften van jezelf alsook die van de ander), emotieregulatie (hoe ga je om met gevoelens als boosheid, verdriet en angst) spelen een rol bij het aangaan en onderhouden van liefdevolle en duurzame relaties.

Illustraties

IJSKEGEL

Bescherming -en overlevingsmechanismes: als kind heb je misschien wel ervaren en geleerd dat om te kunnen (over)leven, je jezelf op een bepaalde manier moest verhouden; denken, voelen of gedragen om geen pijn te ervaren.
Hetgeen als kind nodig was, worden op latere leeftijd veelal belemmeringen die juist een leven in volheid en overvloed in de weg staan. Wat dienend voor je was als kind, omdat je afhankelijk van je ouders was, gaat op latere leeftijd vaak ten koste van jezelf omdat je niet meer op diezelfde manier hulpeloos en afhankelijk bent van je ouders of anderen. Dit hebben we meestal niet door totdat het ons dagelijks leven en functioneren in de weg begint te staan.
Een overlevingsstrategie is niet wie je bent. Wel kan dit zo lijken omdat je al zo lang op die manier functioneert. Overlevingsmechanismes kun je vergelijken met ijskegels; ze zijn bevroren en kunnen erg scherp en pijnlijk zijn voor degenen die hier mee in contact komen. Met warmte (liefde, waarheid, licht…) smelt de ijskegel echter. Het is in de meeste gevallen niet nodig om met een hakbijl het ijs kapot te hakken; met warmte kan het ijs geleidelijk smelten.

Illustraties

Slaafmentaliteit/ passiviteit/ slachtofferrol:

Het is niet omdat we uit een bepaalde situatie/relatie zijn of eruit stappen, dat ook onze ‘slaafse’ mentaliteit en overlevingsmechanismes ineens weg zijn. Vaak merken we dat we teruggrijpen en verlangen naar de bekende/ vertrouwde situatie, alhoewel dit niet per se het meest gezonde en liefdevolle hoeft te betekenen. Veiligheid door bekendheid… Het is een gevangenis met vele moeilijkheden maar ook een vertrouwde omgeving waar we het reilen en zeilen van kennen en dus ook de winst. Uitstappen, iets nieuws aangaan en omarmen, gaat vaak gepaard met verlies. Ja verlies van de winst die ook de oude onaangename situatie ons gaf! Maar dit is wel een gedragen verlies omdat je ervoor kiest i.p.v. van het te ondergaan en geleefd te worden. Dus verlies maar ook twijfel, angst en verdriet die bij het rouwen van het oude loslaten horen en niet precies weten hoe het nieuwe zal zijn. Dit vraagt geloof, moed en vertrouwen en is op zichzelf ook al een PROCES. Verandering gaat aanvankelijk gepaard met verlies, verwarring en twijfel en kost ons energie zonder dat het al iets tastbaars oplevert… Vragen en belemmerde overtuigingen zoals ‘ik kan het toch niet’ en ‘waarom zou het deze keer anders zijn’ … kunnen te voorschijn komen. Ook dit hoort bij en is deel van het veranderingsproces.
Het geruststellende en liefdevolle is dat God Onze Vader dit weet, Hij heeft ons immers gemaakt! Hij gunt ons een tijd/ periode om onze slaafse mentaliteit uit te wandelen (zie en lees het Bijbelverhaal uittocht uit Egypte in het boek Exodus). We zien in verschillende Bijbelverhalen dat eerst een stap in geloof en gehoorzaamheid wordt gevraagd en daarna pas de vrede en de effectieve vrucht zichtbaar wordt…

Neem contact op voor meer informatie

Lezingen & workshops

  • Nodig ons uit
  • Bevraag je topic