Aanbod

Groepen

Een warme wereld - ondersteunen

GROEPSTHERAPIE: Gebonden of Verbonden

Voor wie?

 • Voorlopig starten we met een vrouwengroep, dus bijgevolg op dit moment ‘Ladies only’
 • Ervaar je moeite in één van je relaties met belangrijke naasten? Een partnerrelatie, ouder-kind, familie, in je kerk of op het werk…
 • Is het soms moeilijk om jezelf te zijn in deze contacten? Merk je dat je jezelf wat afsluit, het contact vermijdt, of op eierschalen loopt, of juist heel fel kan reageren?
 • Wil je hierin verandering brengen/ zien?
 • Wil meer voeling/ inzicht krijgen op wat er zich mogelijks afspeelt?
 • Wil je jezelf hier vrijer in kunnen maken en meer bij jezelf blijven?

Dan is dit groepsaanbod een mooie uitnodiging hiertoe. Thema’s als grenzen, teleurstelling, verwachtingen en hoe omgaan met emoties komen onder andere aan bod.

Wat?

 • Engagement 20 weken; op 2- wekelijkse basis 10 groepsbijeenkomsten van 2 u. (à 2u.30)
 • We behandelen elke sessie een thema / onderwerp waarna we hier in groep of in subgroepjes aan de slag mee gaan. Op die manier kunnen we het thema beter vastnemen en voeling mee krijgen.
 • De onderwerpen/ thema’s worden meestal door middel van metaforen uitgewerkt alsook adhv Bijbelverzen.
 • Kleine groepen van 4 à 6 personen
 • Voorafgaand een intakegesprek om de groep zo passend mogelijk samen te stellen (mogelijkheid tot het vormen van groepen op woensdagavond, op zaterdag of overdag op maandag en dinsdag)
 • Prijs; 50 euro per groepssessie (van 2u. à 2u.30)
 • De groepstherapie en de onderwerpen worden gegeven door Nanja van der Dussen.
Een warme wereld - Christelijk oogpunt
Een warme wereld - Intake

De meerwaarde van een groep? (tov individueel traject)

 • Je kan ervaren dat je niet de enige bent die met bepaalde zaken worstelt; je bent dus niet ALLEEN
 • Je leert lotgenoten kennen
 • Je leert niet alleen door eigen inbreng maar ook door de inbreng en ervaringen van anderen
 • Je leert en wordt uitgenodigd om jezelf te delen/ tonen (je verhaal) en openstellen in een veilig kader (groei)
 • Je leert en krijgt de uitnodiging om STEUN te vragen, krijgen en geven
 • Je wordt uitgenodigd om je ONTVANG- spier te versterken/ ontwikkelen
 • Elkaar BEMOEDIGEN en steunen: steun en bemoediging krijgen in de gebieden waar jij nog geen weg ervaart EN steun en bemoediging geven aan anderen waar jij reeds een weg hebt afgelegd en doorheen bent gegaan
 • JOUW VERHAAL; jouw beleving, je gevoelens en gedachten krijgen bestaansrecht in de groep; ze mogen bestaan zonder angst en oordeel
 • Schaamte, oordeel en schuldgevoel kunnen in beweging en doorbroken worden.
 • Door de ervaringen en verhalen van anderen kan je soms zaken die zich afspelen in jouw leven beter herkennen en plaatsen en doorgronden vanop een afstand
 • Door in de ervaring te worden uitgenodigd, wordt niet enkel je verstand uitgenodigd met nieuwe inzichten maar worden ook je gevoel en ervaring in beweging gebracht.
 • Je krijgt de mogelijkheid om nieuwe (herstel)ervaringen op te doen in de groep; hierdoor kan je meer vertrouwen in je eigen kunnen opdoen. Dit nodigt je uiteindelijk uit om deze beweging ook buiten de groep te doen.

2 Kor 1 vers 4 tot en met 7 verwoordt de kracht en meerwaarde van deze groepssessies heel mooi:

4 Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat,
opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. 5 Hoe meer wij lijden, omdat wij voor
Christus leven, des te meer zal Hij ons troosten en bemoedigen. 6 Wanneer wij veel
doorstaan, dan is dat om u Gods troost en redding te brengen. Maar God heeft ons in onze
moeilijkheden bijgestaan. En dit is ook ter wille van u: 7om u uit onze ervaring te verzekeren
dat God u zal troosten als u hetzelfde moet doormaken. Hij zal u kracht geven om vol te
houden.

Share stories

Neem contact op voor meer informatie

Groepen

 • Persoonlijk
 • Veilig
 • Oordeelvrij