over ons

Ontmoet ons

Wij zijn Frank en Nanja Reijns- van der Dussen

“Een Warme Wereld” kan jou alle ‘ingredienten’ aanreiken om te zorgen dat je elke ongewenste belemmerende situatie om kan zetten in een gewenste bekrachtigende situatie. Voel je dus welkom en leer jezelf kennen voor wie je werkelijk bedoeld bent te zijn…

Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en vinden dit een meerwaarde. Wij geloven dat God jou een leven in volheid en overvloed wil geven. Dat Hij talenten in jou heeft geplant alsook een plan met en voor jouw leven heeft.

Ef. 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Nanja van der Dussen

  • Basisopleiding: sociaal agogisch werk
  • 10 jaar ervaring in justitiële daderbegeleiding
  • 2017- 2019 CGG Vagga; 2de lijnshulpverlening; intake en begeleiding van cliënten (en hun omgeving) met psychische problemen
  • Op heden werkzaam in de interdisciplinaire zorginstelling Psychepolis als contextueel therapeute i.o.: intake, ind. gesprektherapie en relatietherapie
  • Psychotherapieopleiding contextuele therapie 2016-2020

Na 10 jaar huwelijk kwam er onverwachts een einde aan mijn toenmalig huwelijk. Tijdens deze periode heb ik mogen ervaren hoe helend, dankbaar en vreugdevol alsook pijnlijk het kan zijn om mensen en ook God toe te laten in mijn pijn en emoties op het moment zelf. Ik werd me meer en meer bewust van hoe mijn hechting, alsook mijn innerlijke overtuigingen me gebracht hebben tot waar ik was en hoe het me blokkeerde. Ik heb het verlangen om samen met mijn man God te dienen, te vieren, te aanbidden en alsook dat ons huwelijk in en met Hem een vezel en instrument voor Zijn Koninkrijk mag zijn. Ik ontmoette Frank en onze hele reis samen is er één van vertrouwen op en in God. Dat God en niet ikzelf de beschermer van mijn hart mag zijn. Samen hebben wij een hart voor huwelijken in Hem (Zijn verbond met ons) en zijn verlossende natuur waarin genade en vergeving centraal staan.

Frank Reijns

  • Basisopleiding: sociaal agogisch werk
  • Coachingopleiding NLP 2009-2013
  • Gewerkt op meerdere locaties in de psychische hulpverlening; o.a. bij Het Leger des Heils en De Hoop GGZ

Na mijn hotelschoolopleiding en 15 jaar werkzaam te zijn geweest in deze branche heb ik mijn hart gevolgd en ben ik sociale opleidingen gaan volgen om vervolgens aan de slag te kunnen gaan om andere mensen te kunnen ondersteunen in hun levenswandel.

Zelf heb ik, na een moeizame jeugd waarin ik te kampen heb gehad met meerdere vormen van verslaving en hechtings/relatieproblematiek,Jezus leren kennen en ben ik rond 2010 tot levend geloof gekomen. Dit heeft mij geholpen om stap voor stap af te kunnen rekenen met dit pijnlijke verleden waardoor ik geloof dat God mij wil gebruiken om deze kennis in te zetten om anderen te dienen in de levensvragen waarmee zij geconfronteerd worden. Daarbij ligt de focus vooral op de identiteit en de rol van de man in alle levensfacetten.

Toen God mij zegende door mij te verbinden voor het leven aan mijn vrouw Nanja hebben we dezelfde passie gekregen om mensen te ondersteunen bij de vele uitdagingen die relaties en huwelijken vragen, zeker in deze drukke tijden vol verleidingen.