Samen aan een
warme wereld bouwen

Steun ons

Samen aan een warmere wereld bouwen

Samen bouwen aan meer christelijke hulpverlening & geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen? Wordt deel van dit verhaal!

 

Onze ZOMER – Steun Ons – Actie

Dit keer hebben wij (jouw) HULP nodig!

Al 5 jaar mag een Warme Wereld Vzw mensen begeleiden en ondersteunen.

Tot nu toe zijn we er als Vzw altijd in geslaagd om ‘zelfvoorzienend’ te zijn en onze eigen boontjes te doppen. We merken echter dat deze manier van werken door de huidige groei en uitbreiding zijn limiet bereikt heeft. 

Zo zijn we in 2024 verhuisd naar een grotere locatie en hebben we een deeltijdse 2de hulpverlener in loondienst (Debora) kunnen tewerkstellen met een contract van 6 maanden. Dit contract loopt op 14 juli echter ten einde.

We willen graag dat Debora, na een korte zomerpauze, in september 2024 terug van de partij is. Maar, we kunnen dit NIET alleen waarmaken.

We zoeken dus GULLE GEVERS!
Vandaar deze ZOMER-Steun ons-Actie!

Kort samengevat: 

Voor de verlenging van het contract (van Debora) zijn we op zoek naar ten minste
8000 euro (contract van 6 maanden) of 16000 euro (contract van 12 maanden).

SAMEN dit bedrag behalen, maakt bovendien dat Een Warme Wereld Vzw gedurende de looptijd van dit contract:

  • ALLE intakegesprekken GRATIS kan aanbieden!
  • Ondersteunende begeleidingsgesprekken & coachingsgesprekken aan een verlaagd tarief (4 of 11 euro ipv 55 euro) kan aanbieden voor lage inkomens

Wat betekent dit concreet?

*INTAKEGESPREKKEN gratis aanbieden, werkt drempelverlagend voor mensen die hulp nodig hebben. Het gesprek heeft verschillende functies en kent een grote meerwaarde. Zo is een intakegesprek vaak een moment waarbij mensen voor de allereerste keer hun verhaal durven of kunnen delen met een ander. Daarnaast heeft het gesprek ook een oriënterende functie en wordt het verhaal/de hulpvraag nadien tijdens een teamvergadering besproken om te bekijken wat goede zorg op dit moment betekent. Indien van toepassing, worden mensen met de nodige zorg en begeleiding doorverwezen

*ONDERSTEUNENDE BEGELEIDINGSGESPREKKEN & COACHING GESPREKKEN aan een verlaagd tarief, met name 11 of 4 euro i.p.v. 55 euro voor mensen met een beperkt inkomen;

We merken dat het niet altijd gemakkelijk is voor mensen om te kunnen investeren in hun groei en het bouwen aan hun toekomst. Door het kunnen aanreiken van een verlaagd tarief willen we hier verandering in brengen!

Wie komt hiervoor in aanmerking:

– bepaalde categorieën zoals STUDENTEN, mensen met een uitkering zoals leefloon/ invaliditeit, personen met een laag (beroeps)inkomen kunnen dan bij Debora voor het bedrag van 11 euro op afspraak komen.

– mensen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen bij Debora voor 4 euro op afspraak kan komen.

We kunnen dus hierdoor nog meer mensen bereiken en ondersteunen, ongeacht hun financiële situatie!

ELKE GIFT ZEGENT ONS OM op onze beurt ANDEREN nog meer dan voordien TOT ZEGEN te kunnen zijn.

We houden jullie graag op de hoogte van het verloop en stand van zaken van de ZOMER – Steun ons- Actie via onze Facebookpagina!

Wordt je hart warm van deze oproep… ? Of lukt het je niet om financieel een bijdrage te leveren? Je kan ons helpen door onze NOOD & ZOMER- Steun ons- Actie onder de aandacht te brengen en bekend te maken in jouw eigen netwerk, kerk of organisatie. 

ALLEEN SAMEN KUNNEN WE BOUWEN AAN (meer) christelijke hulpverlening in Vlaanderen VOOR IEDEREEN!

Gebed

 Spreuken 3:5-6 “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”

Gebed dat wij als Vzw Zijn wil, visie en perspectief blijven zoeken voor wat Hij doorheen Een Warme Wereld wil doen en geven. 

Onze ogen gericht houden op wie Hij is en niet de omstandigheden of hindernissen.

Dat er mensen mee willen bouwen aan Een Warme Wereld en dus een stukje van Zijn Koninkrijk. (financieel, gebed, vrijwilliger, bestuur, hulpverleners,..) 

Dat Een Warme Wereld niet alleen zorgzaam met haar cliënten omgaat, maar ook mag groeien in een zorgzame en goede WERKGEVER te zijn voor haar medewerkers.

 

Locatie

UPDATE; Hoera! Sinds 2024 heeft de Vzw een nieuwe locatie met meer gespreksruimtes!

 

Jouw TIJD & TALENTEN

Wil jij graag meebouwen aan een warmere wereld?

Heb jij een hart voor Een Warme Wereld Vzw en waarvoor zij staat?

Jouw TIJD & TALENTEN zijn misschien wel hetgeen waar we op dit moment en in dit seizoen naar op zoek zijn!

In dit seizoen zijn we alvast onder andere op zoek naar volgende ondersteuning:

IT- ondersteuning voor bijv. het updaten van kleine veranderingen van onze website

Praktische ondersteuning: klusjesman/vrouw om bijv. meubilair in elkaar te steken, kaders op te hangen, te schilderen (wanneer we in  januari 2024 gaan verhuizen met de vzw/ maar ook om de gespreksruimtes up to date te houden!

en nog zoveel meer… Dus stuur gerust een e-mail naar info@eenwarmewereld.be met de beschrijving van jouw bijdrage & talent.

 

Partners/sponsors

  • UPDATE: Mee helpen de maandelijkse lasten en onkosten van de Vzw te dragen; vanaf 2024 tevens de huur en energiekosten van de nieuwe locatie. Ook zaken zoals een goed draaiende website, een betalend zoomaccount voor veilige videoconsultaties, het NIEUW online agenda systeem alsook een veilig en betalend elektronisch cliëntendossier zijn maar enkele van de vele maandelijkse uitgaven van de vzw om op een betrouwbare, veilige en zorgzame manier met haar cliënten om te gaan. 
  • Om de begeleidingsgesprekken van mensen die het niet (volledig) kunnen betalen, aan te vullen.
  • UPDATE: Mee helpen het maandelijkse loon van de nieuwe medewerker in 2024 te betalen zodat nog meer mensen kunnen geholpen worden.

HOE financieel steunen?

Scan heel gemakkelijk en snel de QR-code hiernaast en beslis zelf welk bedrag je wil (in)geven! Je kan vermelden waarvoor je wil dat jouw gift gebruikt wordt. Indien er geen specifieke mededeling is, wordt jouw gift besteed aan de zaken die wij op dat moment prioritair achten. 

Je kan dit ook doen door een éénmalige of maandelijkse gift te storten op onderstaand rekeningnummer (met de vermelding waarvoor je wil dat deze gift gebruikt wordt).

IBAN: BE84 9733 6714 7559 (EEN WARME WERELD vzw)

BIC: ARSPBE22

Om de Vzw te kunnen voorzien van zoveel mogelijk noodzakelijke systemen en tools, is de vzw op heden nog genoodzaakt om minimumlonen uit te keren. Ligt het op je hart om Nanja te steunen, dan kan je een gift storten op volgend rekeningnummer;

IBAN: BE18 0018 6851 7565 (Nanja VAN DER DUSSEN)

BIC: GEBABEBB

Neem contact op voor meer informatie

Steun ons

  • in gebed
  • met je tijd en talenten
  • met je financiën